Het leerboek fysiotherapeutische gespreksvoering

In het leerboek fysiotherapeutische gespreksvoering is de communicatie van de fysiotherapeut met de patiënt volledig uitgewerkt. Communicatie is in het beroepsprofiel van 2014 één van de zeven competenties. En het is een belangrijke!
Professionele gespreksvoering met de patiënt draagt sterk bij aan een beter resultaat van jouw fysiotherapeutische behandeling. Het realiseren van evidence based gespreksvoering is niet gemakkelijk, maar het loont.

De 2e druk fysiotherapeutische gespreksvoering
2e druk Fysiotherapeutische gespreksvoering

In het boek worden verschillende benaderingen op het gebied van gespreksvoering met elkaar geïntegreerd. Denk hierbij aan benaderingen zoals shared decision-making, motiverende gespreksvoering, pijneducatie en patiëntvoorlichting en -educatie. Centraal staan vier communicatieve rollen van de fysiotherapeut. Daarnaast is de gespreksvoering van de fysiotherapeut methodisch uitgewerkt. Hierbij is gebruik gemaakt van de door Silverman beschreven kerntaken binnen het consult. Deze kerntaken vormen de ruggengraat van onderwijs aan medici en paramedici, nationaal en internationaal.

Al deze elementen samen, dus de vier rollen, het methodisch fysiotherapeutisch communiceren en de kerntaken vormen het centrale model van het boek.

Diverse Fysiotherapie HBO-opleidingen en Master Fysiotherapie opleidingen in Nederland gebruiken het boek. En ook in België gebruiken opleiders en (aankomend) fysiotherapeuten het.
Daarnaast is deze 2e druk ook in het Engels verkrijgbaar, uitgegeven door Elsevier.

De opbouw van ‘Fysiotherapeutische gespreksvoering’, 2e druk

De tweede druk van het boek bestaat uit vijf delen.

Het eerste deel beschrijft de ondergrond van communicatie uit. Fundamentele aspecten die je jezelf moet realiseren voordat je aan het consult begint. Denk hierbij aan de attitude en opvattingen die je als hulpverlener hanteert. Verder worden in dit deel de (communicatieve) rollen beschreven die je als fysiotherapeut tijdens het consult inneemt. Deze rollen vormen een rode draad in het boek.

In het tweede deel lees je over allerlei aspecten die tijdens het gesprek een rol spelen. Denk hierbij aan de taken (of doelen) die je als fysiotherapeut tijdens een consult hebt; wat staat je in de verschillende fasen van het gesprek te doen, wat wil je bereiken? Ook wordt in dit deel ingegaan op dingen die gedurende het gehele gesprek je aandacht vragen, zoals het onderhouden van de relatie met je patiënt en het bieden van structuur.

In deel drie, het omvangrijkste deel van het leerboek fysiotherapeutische gespreksvoering, is de gespreksvoering tijdens het consult uitgewerkt: de anamnese, de besluitvorming, de behandeling en meer. Ook het geven van educatie en instructie komt hierbij aan de orde. Net als het bevorderen van ‘therapietrouw’.

Deel vier gaat vervolgens in op allerlei uiteenlopende situaties die zich tijdens een consult kunnen voordoen en waarbij het niet helemaal soepel verloopt. Situaties die om een iets andere insteek vragen of andere competenties vereisen. Denk hierbij aan matig zelfmanagement van de patiënt, verminderde gezondheidsvaardigheden, (aanhoudende of chronische) pijn, te weinig intrinsieke motivatie en communicatie met kinderen, ouderen of mensen uit andere culturen van de Nederlandse cultuur.

Model Fysiotherapeutische gespreksvoering

Het laatste deel van het boek geeft inzicht in de wetenschappelijke verantwoording van deel één tot en met vier.

De rode draad van het boek, in tekst en visueel, is het model hiernaast. Het geeft de 7 kerntaken van de fysiotherapeut weer als ‘taartpunten’. Binnen deze kerntaken vervult je verschillende rollen. Deze rollen, vertrouwenspersoon, coach, detective en docent, worden gesymboliseerd door de vier icoontjes in het centrum van het model. De attitude van waaruit de therapeut werkt is weergegeven als een ‘omvattende’ cirkel: zonder de passende attitude zijn goede vaardigheden namelijk als een ‘lege huls’.

Online materiaal

Naast het boek is er voor iedere lezer van het boek een online-omgeving met extra materiaal. Materiaal dat jou wil helpen om wat in het boek wordt beschreven toe te passen in de praktijk. Voorbeelden van open vragen die je kunt gebruiken in het gesprek met je patiënt bijvoorbeeld. Of metaforen die handig zijn tijdens uitleg aan de patiënt. 

Als je het boek ‘Fysiotherapeutische gespreksvoering’ wilt kopen dan kan dat via deze website. Je krijgt dan bovendien toegang tot de online-omgeving met verschillende ondersteunende downloads. Je kunt het boek helaas niet kopen via bol.com of de boekhandel.

Chat openen
Vragen? Stel ze gerust!
Viaperspectief
Beste bezoeker, waarmee kunnen we je helpen? Laat het ons gerust weten!