Het boek

Het leerboek fysiotherapeutische gespreksvoering

In het leerboek fysiotherapeutische gespreksvoering is de communicatie van de fysiotherapeut met de patiënt volledig uitgewerkt. In het beroepsprofiel van 2014 is dit één van de zeven competenties. En het is een belangrijke! Zo draagt een professionele gespreksvoering met de patiënt sterk bij aan een beter resultaat van de fysiotherapeutische behandeling. En door op een professionele wijze het gesprek met de patiënt te voeren komt de begeleidende en coachende rol van de fysiotherapeut beter uit de verf.

Het leerboek Fysiotherapeutische gespreksvoering

In het boek worden verschillende benaderingen op het gebied van gespreksvoering met elkaar geïntegreerd. Denk hierbij aan benaderingen zoals shared decision making, motiverende gespreksvoering, pijneducatie en patiëntvoorlichting en -educatie. Centraal staan vier communicatieve rollen van de fysiotherapeut. Daarnaast is de gespreksvoering van de fysiotherapeut methodisch uitgewerkt. Hierbij is gebruik gemaakt van de door Silverman beschreven kerntaken binnen het consult.Deze kerntaken worden nationaal en internationaal binnen het onderwijs aan medici en paramedici gehanteerd.

Al deze elementen samen, dus de vier rollen, het methodisch fysiotherapeutisch communiceren en de kerntaken vormen het centrale model van het boek.

De opbouw van het leerboek fysiotherapeutische gespreksvoering

Het boek is opgebouwd uit vijf delen.

Het eerste deel werkt die zaken uit die je jezelf moet realiseren voordat je aan het consult begint. Denk hierbij aan de attitude en opvattingen die je als hulpverlener hanteert. Verder worden in dit deel de (communicatieve) rollen beschreven die je als fysiotherapeut tijdens het consult inneemt. Deze rollen komen als rode draad in het boek terug.

Communicatie voor de Fysiotherapeut
Het leerboek fysiotherapeutische gespreksvoering bestaat uit 5 delen

In het tweede deel zijn die aspecten uitgewerkt die tijdens en doorlopende het gesprek een rol spelen. Denk hierbij aan de kerntaken die je als fysiotherapeut tijdens een consult hebt; wat staat je in de verschillende fasen van het gesprek te doen, wat wil je bereiken? Ook wordt in dit deel ingegaan op dingen die gedurende het gehele gesprek je aandacht vragen, zoals het onderhouden van de relatie met je patiënt en het bieden van structuur.

In deel drie, het omvangrijkste deel van het leerboek fysiotherapeutische gespreksvoering, wordt de gespreksvoering tijdens het consult uitgewerkt: de anamnese, de besluitvorming, de behandeling en meer. Ook het geven van educatie en instructie komt hierbij aan de orde. Net als het bevorderen van ‘therapietrouw’.

Deel vier gaat vervolgens in op allerlei uiteenlopende situaties die zich tijdens een consult kunnen voordoen en waarbij het niet helemaal soepel verloopt. Situaties die om een iets andere insteek vragen of andere competenties vereisen. Denk hierbij aan matig zelfmanagement, verminderde gezondheidsvaardigheden, chronische pijn, te weinig intrinsieke motivatie en communicatie met kinderen, ouderen of mensen uit verschillende culturen.

Het laatste deel van het boek geeft inzicht in de wetenschappelijke verantwoording van deel één tot en met vier

Online materiaal

Naast het boek is er voor iedere lezer van het boek een online-omgeving met extra materiaal. Materiaal dat jou wil helpen om hetgeen in het boek wordt beschreven toe te passen in de praktijk. Voorbeelden van open vragen die je kunt gebruiken in het gesprek met je patiënt bijvoorbeeld. En nog veel meer. Deel vijf van het leerboek fysiotherapeutische gespreksvoering zal periodiek een update krijgen en wordt ook in de online-omgeving beschikbaar gesteld.

Als je het boek ‘Fysiotherapeutische gespreksvoering’ wilt kopen dan kan dat via deze website. Je krijgt dan tevens toegang tot de online-omgeving met de downloads. Je kunt het boek niet kopen via bol.com of de boekhandel. Het wordt uitgegeven door Viaperspectief en is alleen via deze website te verkrijgen.

%d bloggers liken dit: