Deel 3 – Het consult

In deel drie, het omvangrijkste deel van het leerboek fysiotherapeutische gespreksvoering, wordt de gespreksvoering tijdens het gehele consult uitgewerkt. Zowel de gespreksvoering in het diagnostische proces als het therapeutische proces komt aan de orde.

Het diagnostisch proces

In hoofdstuk 5 begint het consult. Je legt het eerste contact en daarmee leg je de basis voor een goede samenwerking tijdens het consult. Ook stel je samen met de patiënt een agenda en doel op van het consult.

In hoofdstuk 6 en 7 verzamel je met de patiënt alle relevante informatie. In hoofdstuk 6 staat het informatie verzamelen in de anamnese centraal en in hoofdstuk 7 het verzamelen van informatie tijdens het lichamelijk onderzoek. De ziektepercepties van de patiënt spelen hierbij een belangrijke rol. Ook probeer je optimaal samen te werken met de patiënt en de patiënt te betrekken in de analyse van zijn gezondheidsprobleem.

In hoofdstuk 8 wordt besproken hoe je vanuit de analyse van het gezondheidsprobleem met de patiënt komt tot gezamenlijke besluitvorming over de aanpak, de zogenaamde ‘shared decision making’. Hierbij stel je doelen en plan je hoe jullie te werk zullen gaan. Ambivalentie speelt hierbij vaak een rol en daarom wordt uitgelegd hoe je hiermee op een effectieve manier kunt omgaan.

Het therapeutisch proces

In hoofdstuk 8 staat de gespreksvoering tijdens de behandeling centraal. Educatie en instructie geven zijn strategieën die binnen de behandeling vaak worden toegepast. Ook is er in dit hoofdstuk natuurlijk aandacht voor de therapietrouw van de patiënt.

Hoofdstuk 10 en 11 gaan respectievelijk over het afsluiten van het consult en het afsluiten van het behandeltraject. Omdat een fysiotherapeutisch behandeltraject vaak uit meerdere opeenvolgende consulten bestaat komen een aantal aspecten die van belang zijn om de verschillende consulten adequaat af te sluiten aan de orde in hoofdstuk 10. Denk hierbij aan oefeningen die de patiënt thuis gaat doen en het bevorderen van therapietrouw hierin. Een afronding van het behandeltraject heeft weer andere aandachtspunten welke in hoofdstuk 11 terugkomen. Voorbeelden hiervan zijn ‘wat kan de patiënt doen als hij weer klachten krijgt’ en ‘hoe kan de patiënt zelfstandig verder werken aan behandeldoelen’?

In dit derde deel van het boek is het uitgangspunt dat alles soepel verloopt, dat er geen barrières ontstaan in het gesprek. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Soms loopt het minder soepel en gemakkelijk. Daar gaat deel 4 uitgebreid op in.

Chat openen
Vragen? Stel ze gerust!
Viaperspectief
Beste bezoeker, waarmee kunnen we je helpen? Laat het ons gerust weten!